Rodzaje badań konsumenckich

Sukces przedsiębiorstwa, bez względu na obszar, w którym ono funkcjonuje, uzależniony jest od znajomości realnych potrzeb i zachowań konsumentów. Dogłębna ich analiza pozwala bowiem wspierać działania marketingowe firmy, co z kolei może przekładać się na wzrost jej konkurencyjności na rynku. Zdobywaniu tej jakże cennej wiedzy służą badania konsumenckie, które dostarczają bardzo konkretnych i mierzalnych informacji. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze typy badań konsumenckich.

Badania wizerunku

Dzięki badaniom wizerunku marki możliwe jest określenie zgodności wizerunku identyfikowanego przez odbiorców i konfrontowanie go z wizerunkiem pierwotnie założonym w strategii. Analiza wizerunku dostarcza firmom informacji między innymi o poziomie znajomości marki, sposobie jej postrzegania, stosunku emocjonalnym klientów do marki oraz tego, w jaki sposób zmieniają się w czasie relacje klienta z marką. Badania wizerunku są podstawą kreowania skutecznych strategii marketingowych.

 

Badania satysfakcji

Współczynnik satysfakcji, nazywany Customer Satisfaction Index, odgrywa ważną rolę w opisywaniu kondycji przedsiębiorstwa. Badanie pozwala mierzyć, czy produkt lub usługa firmy w pełni spełnia oczekiwania i wymagania klientów. Stałe monitorowanie zadowolenia konsumentów daje możliwość wczesnego zapobiegania sytuacjom, w których dotychczasowi klienci decydują się na przejście do innej, konkurencyjnej firmy. Jednocześnie umożliwia pozyskanie nowej grupy odbiorców na skutek koniecznych zmian, dla których inspiracją były wyniki badania.

 

Badania jakości obsługi

Tego rodzaju badania konsumenckie te pomagają przedsiębiorstwom znaleźć odpowiedzi na ważne pytanie – czy poziom obsługi odpowiada konsumentom oraz standardom rynkowym, a jeśli nie, to w jaki sposób go podnieść. Nie od dziś wiadomo, że nawet najlepiej dopasowana oferta nie jest w stanie zagwarantować sukcesu firmie, jeśli ta nie dba wystarczająco o jakość obsługi. W dzisiejszym świecie liczy się bowiem nie tylko to, co robimy, ale jak robimy – zwłaszcza w sektorze usług i dóbr szybko zbywalnych ogromne znaczenie ma profesjonalizm, uprzejmość, kompetentność i indywidualne podejście sprzedawcy do klienta.

 

Badania zwyczajów i postaw

Badania U&A (ang. Usage and Attitude) stanowią świetne źródło wiedzy na temat zachowań konsumentów w odpowiedzi na produkty i usługi marki. Ich analiza dostarcza między innymi wiedzy na temat częstotliwości zakupów i kluczowych cech produktów, decydujących o ich wyborze. Zgromadzone dane są przydatne zwłaszcza na etapie projektowania oferty i jej dystrybucji.

 

Badania segmentacyjne

Badania segmentacyjne umożliwiają określenie grup dotychczasowych odbiorców marki, scharakteryzowanie grupy konsumentów na rynku, a także dobór skutecznych sposobów docierania do konkretnych odbiorców. Z punktu widzenia przedsiębiorstw, wiedza ta daje szansę na segmentację wśród klientów konkretnych, spójnych ze sobą grup docelowych. To sprawia, że firmy mogą komunikować się z nimi efektywniej, co naturalnie stanowi kluczowy element budowania przewagi rynkowej.