monety

Czyszczenie BIG czy to możliwe? Jak to zrobić?

Nasze zobowiązania wobec wszelakich instytucji finansowych czy przedsiębiorstw nie pozostają w próżni. Każde z nich są odpowiednio nadzorowane, a w przypadku braku wywiązania się z umownych zapisów mogą stać się przyczyną nie tylko działań windykatorów. Biuro Informacji Gospodarczej — w skrócie BIG — udostępnia informacje o dłużnikach. Sprawdźmy jak wygląda czyszczenie BIG.

Czym jest BIG

BIG prowadzi rejestr firm, które posiadają zadłużenie i go nie regulują w ustalonych terminach. Praktycznie każdy wierzyciel ma prawo po wcześniejszym uprzedzeniu zgłosić dłużnika do rejestru. Dane są widoczne do 10 lat. Z punktu widzenia konsumenta możemy zostać umieszczeni w niechlubnym rejestrze w sytuacji, w której:

  • powstałe zobowiązanie wynika z umowy pożyczkowej;
  • łączna suma zobowiązań wynosi co najmniej 200 złotych;
  • opóźnienie w spłacie wynosi powyżej 60 dni;
  • upłynął miesiąc od wysłania przez wierzyciela wezwania do zapłaty, na którym została zawarta informacja o możliwości umieszczenia danych w BIG

Czy można wyczyścić BIG?

W prawnego punktu widzenia czyszczenie BIG jest procesem zależnym zarówno od wierzyciela, jak i dłużnika. Sam dłużnik nie może tego dokonać, nawet jeśli spłacił wszystkie zobowiązania.

Niespłacone zobowiązanie niemal całkowicie blokuje możliwość wykreślenia. Wyjątkiem są sytuacje, w których wniosek o wpis lub samo zgłoszenie nie było zgodne z prawem. Wypełnienie stosownego wniosku oraz upomnienie wysłane do wierzyciela z żądaniem wykreślenia danych przyspieszy bieg sprawy.

Należy pamiętać, że w momencie spłaty całego długu, wierzyciel ma obowiązek zgłoszenia wniosku do BIG o wykreślenie naszych danych. Na zgłoszenie ma czas do 14 dni od ustania zadłużenia, jeśli tego nie zrobi, grozi mu grzywna w wysokości do 30 tys. złotych.

Chociaż inicjatywa wykreślenia z BIG należy do wierzyciela, warto tę sprawę monitorować. Pozytywną informacją jest to, że natychmiast po zgłoszeniu wniosku o wykreślenie, dane zostają skutecznie wyczyszczone, a tym samym nie są widoczne.