finanse

Jak obniżyć podatek dochodowy przy rozliczeniu PIT?

Gdy przychodzi czas rozliczenia PITu zaczynamy się zastanawiać, czy możemy w jakiś sposób obniżyć wysokość podatku dochodowego, na przykład korzystając z ulg podatkowych. Jest to możliwe, ale tylko dla tych osób, które w czasie trwania roku podatkowego pamiętały, by gromadzić faktury, rachunki i dokumenty, potwierdzające czynności, które teraz pozwolą z tych ulg skorzystać. Zobacz, jak możesz obniżyć podatek dochodowy przy rozliczeniu PIT.


Czym są ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe to przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku.

Wiedząc o nich można znacznie obniżyć swój podatek dochodowy, należy jednak odpowiednio wypełnić PIT i przedstawić dokumenty uprawniające nas do skorzystania z określonych ulg podatkowych.

Z jakich ulg podatkowych możemy skorzystać?

Zgodnie z polskim prawem podatkowym, możemy wyróżnić kilka rodzajów ulg podatkowych, a mianowicie:

 • ulgę prorodzinną
 • ulgę internetową
 • ulgę rehabilitacyjną
 • darowizny.

Nie zawsze jednak możemy skorzystać z tych możliwości zmniejszenia podatku. Musimy bowiem znaleźć się w grupie osób, które spełniają odpowiednie kryteria i mogą przedstawić odpowiednie dokumenty w postaci faktur i rachunków, za czynności, które pozwolą nam z tych ulg skorzystać.

Ulga prorodzinna

Każdy rodzic oraz opiekun prawny dziecka może skorzystać z ulgi prorodzinnej. To zdecydowanie najczęściej stosowana ulga, z której korzysta bardzo wiele osób.

Osoby, które posiadają jedno dziecko powinny jednak pamiętać, że muszą spełnić warunek dochodowy, a mianowicie ich dochód wspólnie z małżonkiem nie może przekraczać 112 tysięcy rocznie. W przypadku osób samotnych, dochód nie może przekroczyć 56 tysięcy rocznie.
Wszystkie osoby, które mają dziecko, które nie ukończyło 25 roku życia i wciąż się uczy lub studiuje, mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej i odliczyć:

 • 1112,04/ rok na 1 dziecko
 • 1112,04/rok na 2 dziecko
 • 2000,04 na 3 dziecko
 • 2700 na 4 i kolejne dziecko.

Warto pamiętać, że ulgę prorodzinną można nie tylko odliczyć od kwoty podatku do zapłaty, ale również otrzymać zwrot w gotówce lub przelewem na rachunek bankowy, jeśli dochód jest zbyt niski, by ją odliczyć.

Ulga internetowa

Ulga internetowa przysługuje osobom, które poniosły w roku podatkowym wydatki z tytułu użytkowania sieci internetowej i mogą je udokumentować przedstawiając zapłaconą fakturę VAT, rachunki, dowody wpłaty lub potwierdzenia przelewów. Wydatek na Internet można odliczać maksymalnie do 760 zł rocznie i jedynie przez dwa kolejno następujące po sobie lata.

Ulga rehabilitacyjna

Z ulgi tej mogą skorzystać osoby chorujące, niepełnosprawne oraz podatnicy posiadający na swoim utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Korzystając z ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć od dochodu określone wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Jedynym warunkiem skorzystanie z ulgi jest określona wysokość dochodu, która w roku podatkowym nie może przekraczać 10 080 zł.

Darowizny

Wyróżniamy trzy rodzaje darowizn, które mogą obniżyć nasz podatek dochodowy, są to:

 • darowizny na cele kościelne – odliczyć od dochodu można zarówno darowiznę na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych, jak również na cele kultu religijnego.
 • darowizny na cele pożytku publicznego – tutaj, by móc skorzystać z ulgi, należy przedstawić dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanej organizacji oraz dokument, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.
 • darowizna krwi – warunkiem odliczenia jest posiadanie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Pamiętajmy, że łączna wartość wszystkich odliczanych przez podatnika darowizn, ze wszystkich tytułów, nie może przekroczyć kwoty 6% jego dochodu. Rozliczając swój PIT pamiętaj, że masz również możliwość przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego. Warto z tej możliwości skorzystać  i w ten bardzo prosty sposób pomóc innym.