dziecko na kanapie

Adopcja dziecka – o czym należy wiedzieć?

Nie da się ukryć, że proces adopcyjny dziecka to w Polsce niełatwa sprawa. Wymaga wielu formalności, spełnienia odpowiednich warunków oraz uzbrojenia się w spokój i cierpliwość. Jak zaadoptować dziecko?

Warunki

Zanim rozpoczniemy proces adopcyjny dziecka, warto samodzielnie przemyśleć, czy na pewno spełnia się wymagane warunki określone w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Przede wszystkim chodzi tu o posiadanie zdolności do czynności prawnych, odpowiedni status materialny, dobre zdrowie psychofizyczne, brak nałogów, a w przypadku par – minimum 5-letni staż małżeński. Ważny jest też wiek – przyszli rodzice nie powinni być starsi od dziecka o więcej niż 40 lat.

Dokumenty

Proces adopcyjny dziecka należy zacząć od skontaktowania się z wybranym ośrodkiem adopcyjnym. Podczas rozmowy wstępnej kandydaci zostają zapoznani ze wszystkimi warunkami i formalnościami, które będą od nich wymagane. Są to:
1. akt małżeński i akt urodzenia (odpisy)
2. zaświadczenia lekarskie, również od psychiatry
3. zaświadczenie o braku uzależnień
4. zaświadczenie o niekaralności
5. zaświadczenie z miejsca pracy (zatrudnienie, zarobki).
Ośrodki adopcyjne mogą wymagać także potwierdzenia zameldowania, pisemnej opinii osób z najbliższego otoczenia (znajomi, praca) i życiorysu.

Procedura

Po dostarczeniu pełnej dokumentacji proces adopcyjny dziecka przechodzi w fazę spotkań z pracownikami ośrodka, czyli z pedagogiem i psychologiem, którzy na podstawie rozmów i testów wstępnie oszacowują możliwości zapewnienia dziecku dobrych warunków. Dochodzi także do skontrolowania miejsca zamieszkania. Jeśli komisja kwalifikacyjna pozytywnie oceni kandydatów na rodziców, muszą oni wziąć udział w szkoleniach dydaktycznych (nie krótszych niż 35 godzin). Dopiero po tym okresie, trwającym do ok. 9 miesięcy, istnieje możliwość przejścia do etapu związanego z oczekiwaniem na dziecko, otrzymaniem informacji na jego temat i poznaniem go. Im więcej wymagań kandydatów odnośnie dziecka (np. jego wieku, płci, wyglądu, zdrowia), tym czas oczekiwania może być dłuższy i trwać nawet kilka lat.

Przed ostateczną decyzją o adopcji wymagane są systematyczne spotkania z dzieckiem. Potem można starać się o zgodę sądu na to, by maluch zamieszkał w nowym domu. W tym czasie trzeba liczyć się z wizytami kontrolnymi m.in. kuratora. Pozytywna opinia to możliwość uzyskania ostatecznej zgody sądowej na zaadoptowanie dziecka.